usathai Language:

c-airfog สำหรับบ้าน

VOCs

VOCs คืออะไร

VOCs (Volatile Organic Compounds) หมายถึง สารอินทรีย์ระเหยง่าย  ที่สามารถระเหยกลายเป็นไอได้ในอุณหภูมิห้องและความดันปกติทำให้เกิดอากาศเป็นพิษ (Toxic Air) โมเลกุลส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและไฮโดเจนเป็นหลักซึ่งอาจมีอะตอมของออกซิเจน  หรือคลอรีนร่วมด้วย

VOCs อันตรายอย่างไร

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ให้ไอระเหย VOCs มีอยู่รอบๆ ตัวไม่ใช่เฉพาะในสถานที่ทำงาน  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในครัวเรือน  ก็เป็นแหล่งระเหยของสาร VOCs ด้วยเช่นกัน อาทิ  น้ำยาทำความสะอาด สีทาบ้าน ควันบุหรี่ น้ำยาฟอกสี สารตัวทำลายในพิมพ์ อู่พ่นสีรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม น้ำยาซักแห้ง สารฆ่าแมลง สารที่เกิดจากการเผาไหม้จากกองขยะ พลาสติก เป็นต้น  จากปัญหาการแพร่กระจายของสาร VOCs ในบริเวณพื้นที่หลายแห่ง  เช่น  ท้องถนน แหล่งชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม  ทำให้เกิดปัญหาอากาศเป็นพิษในปริมาณที่เข้มข้นสูงและเกิน ค่ามาตรฐาน 

virus2

ผลกระทบของสาร VOCs ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

  • ไม่สบายหายใจไม่สะดวก เคืองตา ระคายคอ จมูก ปวดศีรษะเป็นไข้
  • ผลกระทบต่อภูมิคุ้มกัน  ระบบภูมิคุ้มกันลดลง  ติดเชื้อได้ง่าย
  • ผลต่อระบบประสาท  กดประสาททำลายประสาทส่วนกลาง ทำให้ง่วงนอน วิงเวียนศีรษะ ซึมเศร้า หมดสติ
  • ผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ เช่น ระบบพันธุกรรม ระบบฮอร์โมน ระบบสืบพันธุ์ ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง บางชนิดได้
  • มีผลกระทบต่อ ตับและไต

cairfog-home1 cairfog-home3   cairfog-home2