usathai Language:

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Ozone

Ozone ดีจริงหรือ

อบโอโซนขจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อโรคในรถยนต์

โอโซน  คือ รูปหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลัง (Active Oxygen) สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเคชั่นกับสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่รุนแรงและเร็วกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า โอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อน และทำการแยกย่อยสลาย โดยการเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น หลังทำปฏิกิริยา โอโซนจะแปรสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจน แต่โอโซนมีคุณสมบัติเฉพาะที่มีความเข้มข้นมาก  สามารถทำปฏิกิริยากับร่างกายได้และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เมื่อหายใจเข้าไป โอโซนจะทำอันตรายต่อปอด   แม้ว่าจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยโอโซนสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก ไอ หายใจไม่ออก เจ็บคอ ระคายเคืองคอ  โอโซนสามารถทำให้เกิดปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างเรื้อรัง  อย่างเช่น โรคหอบ  นอกจากนั้นโอโซนยังทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่จะต่อสู้กับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจลดลง  ผลกระทบต่อผู้ใช้ขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนและปริมาณโอโซนที่จะได้รับ  ในคนที่แข็งแรงก็เช่นเดียวกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสามารถมีปัญหาในการหายใจได้เมื่อได้รับโอโซนมากๆ  และหากได้รับต่อเนื่องจนทำ ให้เกิดการสะสมของร่างกายก็จะยิ่งทำให้เกิดความเจ็บป่วยที่ฟื้นตัวได้ยาก หรือจนกลายเป็นโรคประจำตัว โดยในธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์จะมีค่าออกซิเจน 2 อะตอม แต่ในก๊าซโอโซนจะมีค่าออกซิเจนถึง 3 อะตอม ซึ่งเข้มข้นมากกว่าอากาศปกติทั่วไป

Ozone

Ozone : ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้ที่ได้รับโอโซนมากจนเกินไป หรือสะสมในระยะเวลานาน จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ :

  • ปอดมีประสิทธิภาพน้อยลง
  • มีปัญหาหอบหืด
  • ระคายเคืองคอ ไอ
  • เจ็บหน้าอกหายใจไม่ออก
  • ปอดอักเสบ
  • ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

โอโซนสามารถแสดงบทบาททั้งเป็นพระเอกและเป็นผู้ร้ายได้หรือไม่

วลีว่า  “อยู่ข้างบนดี  อยู่ใกล้ ๆ ร้าย”   โอโซนจะเป็นพระเอกเมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศในชั้น “Stratospheric Ozone” (สูงจากพื้นโลก 15-50 กม.) จะมีประโยชน์มากเพราะโอโซนช่วยปกป้องโลกนี้จากรังสี UV  แต่ถ้าโอโซนอยู่ในชั้นบรรยากาศพื้นโลกในระดับเดียวกับที่เราหายใจ  โอโซนเป็นผู้ร้ายอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ  นอกจากนี้โอโซนในระดับเดียวกับพื้นโลกสามารถทำปฏิกิริยากับแสงอาทิตย์ร่วมกับสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาจากรถยนต์หรือจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทำอันตรายต่อเราได้  มีบ่อยครั้งที่โอโซนเหล่านี้ร่วมกับมลภาวะอื่น ๆ ได้แก่  ไนโตรเจนไดอ๊อกไซด์ ฝุ่น และฝุ่นของไฮโดรคาร์บอนด์  ทำให้เกิดสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้

Ozone : ความเชื่อผิด ๆ

ผู้ผลิตเครื่องโอโซนมักจะโฆษณาชวนเชื่อโดยใช้คำว่า  “Energized Oxygen”  คือ ออกซิเจนที่มีพลัง  หรือ  “Pure Air”  คืออากาศที่บริสุทธิ์  ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าออกซิเจนนี้เป็นออกซิเจนที่ดีต่อสุขภาพ  จริง ๆ แล้วโอโซนคือแก๊สพิษ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นพิษมากมายแตกต่างกับออกซิเจนปกติ  

มีเครื่องฟอกอากาศโอโซนหลายยี่ห้อที่ได้ประทับตรา (EPA establishment number)  หมายถึง ประทับตราเลขที่ของ  EPA บนกล่อง  ข้างกล่อง  เครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายที่ EPA  ใช้ตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิตเท่านั้น โดยเครื่องหมายนี้ไม่ได้หมายความว่า EPA  หรือสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา  ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพแต่อย่างไร แต่ในความเป็นจริงไม่เคยมีองค์กรใดของรัฐบาลให้การรับรองเครื่องฟอกอากาศโอโซนนี้เลย  เพราะว่าแก๊สโอโซนเป็นแก๊สพิษสามารถทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะเมื่อมีความเข้มข้นสูง

Ozone

Ozone : ค่ากำหนดมาตรฐาน Health Standards

เครื่องฟอกอากาศโอโซน  ผลิตขึ้นมาขายโดยการทำงานจากปฏิกิริยาของแก๊สโอโซน  ผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศประเภทนี้ได้ออกเอกสารซึ่งชักจูงให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าเครื่องนี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการควบคุมมลภาวะภายในอาคาร  เกือบหนึ่งร้อยปีแล้วที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ปฏิเสธข้ออ้างเหล่านี้  ตั้งแต่ปี 1913 โดย Sawyer และพวก Salls ในปี 1927  Boeniger  1995  สมาคมโรคปอดแห่งสหรัฐอเมริกาปี 1997 Al-Ahmady ในปี 1997

FDA หรือ อย. แห่งสหรัฐอเมริกา   ได้กำหนดว่าเครื่องผลิตโอโซนไม่ควรผลิตโอโซนเกิน0.05 ppm.  (ส่วนในล้านส่วน)  สำหรับใช้ภายในอาคาร